CHALLENGE YOURSELF

 


به عنوان یک برند معتبر پوشاک، مهمترین هدف بیلسی دستیابی به استانداردهای جهانی در هر یک از مراحل تولید میباشد.
این امر باعث شده این شرکت در زمینه پوشاک، یکی از شرکت های پیشرو باشد. شرکت بیلسی، از آخرین متد ها همراه با بهترین مواد اولیه بهره جسته و با استفاده از تکنیک های نوین فروش، خدمات خود را در بالاترین سطح استاندارد و با موثرترین روش ها، به مشتریان داخلی و خارجی خود ارائه مینماید

billcee 2013
challenge yourself
best sport clothes
بیلسی
طراحی بروز و پویا

درباره ما

 

 

بیلسی
dance--2013--11
به عنوان یک برند معتبر پوشاک، مهمترین هدف بیلسی دستیابی به استانداردهای جهانی در هر یک از مراحل تولید میباشد.
این امر باعث شده این شرکت در زمینه پوشاک، یکی از شرکت های پیشرو باشد. شرکت بیلسی، از آخرین متد ها همراه با بهترین مواد اولیه بهره جسته و با استفاده از تکنیک های نوین فروش، خدمات خود را در بالاترین سطح استاندارد و با موثرترین روش ها، به مشتریان داخلی و خارجی خود ارائه مینماید.

Final-921017---940-1275--q15-

خواندن 13308 بار

آیا تمایل به خرید اینترنتی لباس این مارک دارید

Scroll to Top